Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OE BRIEF AAN

QE HEBREEËN

AAN DE GEMEENTE TOEGELICHT DOOK

J. VAN ANDEL.

220 Pag. Royaal formaat.

Prijs f 2.40. In Stempelband f 2-90-

... „Dit werk is een meesterwerk geworden ; het was ook juist een voor zijn talent bijzonder geschikt gedeelte der Schrift. Gaarne toch dringt hij door met zijne gedachten in de beteekenis van Israëls schaduwendienst; gaarne overziet zijn breede blik het rijk geheel der Godsopenbaring; gaarne nemen zijne gedachten een hooge vlucht en verlaat hij de eerste beginselen om voort te varen tot de volmaaktheid".

Geref. Kerkb. 's-Hage.

Sluiten