Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor branderijen van 6—8 bak worden deze loonen iets hooger.

Carton- en papier-fabricage.

De afdeelingen Oude Pekela, Ulrum, HoogezandSappemeer en Zaanstreek van de Nederlandsche Vereeniging van fabrieksarbeiders zonden ons bericht aangaande de toestanden op carton- en papierfabrieken. Deze inlichtingen betreffen 13 fabrieken, waarvan 8 te Oude Pekela, 1 te Ulrum, 2 te H o o g e z a n d, 1 te S a p p e m e e r, en 1 te Wormerveer. De aantallen arbeiders(sters) zijn als volgt over de verschillende fabrieken verdeeld:

Plaats. Mannen. Vrouwen. Kinderen.

Oude Pekela

fabriek Erika 60 — —

XVilhelmina 60 — 5

Albion 34 — —

Kroon 80 — —

Fizee 65 — 4

Ceres 90 — 6

Union 80 — —

Aastroom 56 — 4

Ulrum 60 — 6

Hoogezand-Sapp. + 459 — + 10

Wormerveer + 200 20 5

Totaal 1235 20 40

Werk- eu schafttijd. In alle hier genoemde fabrieken wordt in twee ploegen gewerkt, en wel door de dagploeg van 6 tot 6, en door de nachtploeg van 6 tot 6 uur. Toch is de arbeidsduur niet overal gelijk, door de verschillen in den schafttijd. Zoo wordt in de fabriek Erika te Oude Pekela geschaft „wanneer het werk 't toelaat". In de fabriek Wilhelmina ter zelfder plaatse wordt i3/* uur in drieën geschaft; in de fabriek Albion 1 uur en 35 minuten in drieën; in de fabriek Fizee schaften de meesten „in 't geheel niet"; in Ulrum schaften de losse arbeiders 1 uur en 20 minuten, terwijl de vaste werklieden geen schafttijd hebben. In Hoogezand en Sappemeer kan een deel der arbeiders, door harder werken, „de schafttijden behalen", de overigen werken 12 uur onafgebroken door. Op een der fabrieken werkt een gedeelte der werklieden 11 en een ander 10 uren; in de andere fabrieken is de arbeidsduur van de dagploeg 93/4 uur. De arbeidsduur der kinderen

Sluiten