Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdering van personeel bij de diverse werkzaamheden, zou echter even kostbaar zijn als de invoering van een d r i e p 1 o egenstelsel, waarbij de arbeiders beter gebaat zouden zijn.

Diamantbewerking.

De Alg. Ned. Diamantbewerkersbond berichtte dat ongeveer 250 patroons het bedrijf uitoefenen. Van de 9200 ter plaatse werkende arbeiders (8100 mannen en 1100 vrouwen) zijn 7600 mannen en iooo vrouwen in den A. N. D. B. georganiseerd.

Arbeidstijd. De slijpers en verstellers, vormende bijna drie kwart van het aantal georganiseerden, werken 9 uur per dag. Hun arbeid geschiedt in fabrieken. De kloovers(sters) en de snijders(sters), wier arbeid niet van machines afhankelijk is, hebben geen bepaalden arbeidsduur, doch werken meestal minder uren per dag. Voor slijpers en verstellers vangt de arbeidsdag aan om 6l/2 a 7 uur en eindigt hij om 6 uur. Snijders en kloovers „beginnen" gewoonlijk later. Om 12 uur vangt de schafttijd aan, die 1 k 1 Va uur duurt. Overwerk is verboden en komt dan ook niet voor. Van nachtarbeid of werken op den rustdag (Zaterdag of Zondag) is geen sprake. Verbod van kinderarbeid wordt zeer wel mogelijk geacht, waar zelfs de vakorganisatie in dit bedrijf kinderarbeid wist te weren. Tegen sterke beperking van arbeidstijd van jeugdige personen bestaan geen industrieele of andere bezwaren.

Cijfers omtrent het gemiddelde uurloon konden niet worden verstrekt, omdat die in het diamantvak te zeer uiteen loopen.

Glas- en Aardewerk-fabricage.

Uit vijf provincies ontvingen wij berichten betreffende de Glas- en Aardewerkfabricage, n.1. uit Drente, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, en wel uit de plaatsen: Nieuw-Buinen, Culemborg, Rheden, Velp, Voorst, Wageningen, Eindhoven, Maastricht, Delft, Leerdam, Nieuwerkerk a/d IJsel en Vlaardingen. De gegevens betreffen het aantal personen, aangeduid in volgend staatje:

Sluiten