Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glasblazerij. Steenbakkerij. I Porcele|n/Le«

J werk fabricage.

Plaats. ~~ " '■ " " " 7 " ?

2 c S«2CBP*B c

§ ® ^Ssë*»sic£ ® v

li ! -| I C I-Og 1 I 4

L ^ s > ^ ^ * > 3

Nieuw Buinen 2 285 77 20

Culemborg 1 160 — 10 1 31 — — —

Rheden — — — _ 9 275 30 50 — — — —

Velp — — — _ 6 375 — 21 — — —

Voorst — — — — 2 95 ') 2 3 — — — —

VVageningen - 6 340 15 — — —

Eindhoven — — — 6 502)

Maastricht i 2 500 100 200 — — 4 2000'l 2000s) 5003)

Delft 1 370 — 30 — — _ _

Leerdam 1 2403 — 40

Nieuwerkerk 1 77 6 —

Vlaardingen 1 196 425

Totaal 9 1828 181 331 30 1166 47 74 4 2000 2000 500

Werk- en schafttijd. A. Glasfabrieken. Te NieuwBuinen, in Drente, verschilt de arbeidsduur in de beide glasblazerijen. In de ééne wordt in twee ploegen gewerkt van 5 uur 's morgens tot i1/» uur 's middags, en van i1/» uur 's middags tot 10 uur des avonds. In de andere werken de beide ploegen van 6—6 (nachtarbeid) en van 6—4 (dagarbeid). De schafttijd bedraagt 2 uur, in drieën over den werktijd verdeeld. De. arbeidsduur zou dus varieeren tusschen 6l/2) 8 en 10 uur per dag, indien niet gedurende 170 dagen per jaar, telkens door 25 personen, 4 uur per dag overwerk zou worden verricht, zonder dat daarvoor extra loon wordt gegeven. In een der glasblazerijen wordt door 60 man 5 nachten per week gewerkt, gedurende het gansche jaar. Bovendien verrichten 6 stokers regelmatig Zondagsarbeid.

In Culemborg wordt ook in twee ploegen gewerkt, en wel van 12 uur des middags tot 11 x/a des nachts, en van 12 uur des nachts tot 11 uur 's middags. De dagploeg werkt alzoo lo1/» en de nachtploeg 10 uur per etmaal. Beide groepen verrichten dus nachtarbeid. De schafttijd is voor beide ploegen gelijk, n.1. van 4—^1/i en van 8V2—9 uur. Overwerk komt bij deze werkverdeeling niet voor.

In Maastricht, waar het aantal kinderen en vrouwen in de glasblazerijen bijzonder groot is, wordt door de 500 mannen en

') Boven 14 jaar.

5) Benaderd. Boven 16 jaar.

5) Naar schatting.

Sluiten