Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 18 jaar achten allen eveneens noodzakelijk, behoudens Slied recht, die ze niet heel best mogelijk vindt, omdat de werkzaamheden, door die jongens verricht, te veel verbonden zijn aan het werk der mannen.

Als gevolgen van den langen arbeidstijd en den nachtarbeid worden genoemd: — hoe is het mogelijk — oververmoeidheid, lusteloosheid en drankzucht. Haarlem zegt: een goed deel van het overwerkgeld komt nooit in handen der vrouwen, maar wordt veelal gebruiikt voor drank, enz.; de lange arbeidsdag maakt de menschen voor alles onvatbaar, ze zijn voor alles onverschillig.

Om het overzicht van den toestand der arbeiders in deze belangrijke industrie te completeeren, volge hier een staatje van het uurloon, dat gemiddeld wordt verdiend:

Mannen. Vrouwen. Kinderen.

Amsterdam .... 21 7

Haarlem 20—22 — 6—8

Delft 20—21 — 3_i4

Weesp 20

Zaandam 20 g g

Koog.a. d. Zaan . . 20 J2

Charlois 18

Utrecht 18—20 —

Wormerveer .... 18 g jq

Vlissingen .... 17—18 — 4_ 5

Schiedam 17 2 6

Kinderdijk .... 16 7

Krimpen a. d. IJsel . 15 65 6

Tiel 15 9' 5

Doesburg 13—18 — 3_ 8

Sliedrecht 13—18—20 — 7—12

Middelburg .... 13—21 3 7

Leeuwarden .... 13

Grouw 10—20 — i_io

zoo-

iir i 1

waar ae loonen voor volwassenen sterk nitppn Innn^n

als b.v. te Sliedrecht, worden de laagste loonen gewoonlijk

H 1 • 1 o j

uuui ïmmaiciiigcrb veruiena.

Lood- en Zinkwerkersbedrijf.

....^'er afdeelingen van den Lood- en Zinkwerkersbond, namelijk A rnhem, D en Haag, Leeuwarden en Rotterdam vulden de vragenlijst in: in deze steden werken ongeveer 700

Sluiten