Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Arbeid in werkplaatsen en ateliers.

Bakkersbedrijf.

11 afdeelingen van den Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrijf, namelijk: Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Den Haag, Krommenie-Wormerveer, Leeuwarden, Leiden, Schiedam en Zaanstreek, verstrekten inlichtingen.

Arbeidsduur. De arbeidsduur wisselt van 10 tot 14 uur per dag te Amsterdam, Haarlem en Dordrecht; van 1 o tot 15 uur te Groningen; van 12 tot 18 uur te KrommenieWormerveer; van 12 tot 14 uur te Leeuwarden. Te Leiden bedraagt de wekelijksche arbeidsduur pl.m. 78 uur, bij burgerpatroons pl.m. 88 uur; in de Zaanstreek wordt in de broodfabrieken 11 k 12 uur per dag gewerkt, evenzoo in de coöperatie, bij burgerpatroons 14 uur per dag en 's Zaterdags wel 18 k 19 uur. Voor Arnhem wordt als gemiddelde arbeidsduur opgegeven 11 uur, voor Schiedam 12 uur; daarbij schijnt geen rekening gehouden te zijn met den Zaterdag. Een werkweek van 80 en meer uren blijkt in het bakkersbedrijf regel. Een zeer klein gedeelte der gezellen werkt 10 uren en minder per dag; het zijn de arbeiders die in een uitzonderingstoestand verkeeren, personeel van coöperaties e. d. Als arbeidsduur der kinderen wordt veelal opgegeven 10 uren, Den Haag noemt 12 uren, Haarlem 10—12 uren.

Overwerk. Omtrent overwerk werden geen nauwkeurige gegevens verstrekt. Dit moet zoo verklaard worden, dat in het bakkersbedrijf slechts in sommige gevallen bepaaldelijk van overwerk kan gesproken worden. In de coöperaties, de fabrieken en groote bakkerijen heeft men een bepaald uur van aanvang en beëindiging van den arbeid. Daar worden dus somtijds overuren gemaakt; deze worden dan wel extra betaald. In de burgerbakkerijen is de werktijd echter niet begrensd. Schiedam zegt: ,,er wordt gewerkt tot men klaar is". Leeuwarden getuigt: „er is wel een uur van beginnen maar niet van eindigen". Leiden meldt: dat van de pl.m. 250 gezellen ter plaatse pl.m. 150 ongeveer 1200 overuren per week maken. Groningen bericht dat overwerk vooral voorkomt wanneer christelijke feestdagen in aantocht zijn; een geval is bekend, dat 35 uur onafgebroken werd doorgewerkt ; in enkele gevallen

Sluiten