Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Bouwbedrijven.

Metselaars en Opperlieden.

8 afdeelingen van den Centralen Bond van Metselaars en Opperlieden in Nederland beantwoordden onze vragenlijsten, n.1. die te Amsterdam, Arnhem, Enschedé, Oosterbeek, Rotterdam, Schiedam, Tilburg en Vlaardingen. De informaties betreffen ongeveer 2600 arbeiders in deze beroepen.

Arbeidsduur en schafttijden. Volgend staatje biedt een beknopt overzicht:

Afdeeling. Arbeidsduur Aanvang en einde Schafttijd Loonen

s per dag. van den werktijd. per dag.

Amsterdam 's zomers 10 uur vanóvm. — 6 nm. 2 uur in drieën Metselaars 33'/. ct.

's winters 9 « Opperlieden 30 «

Arnhem 11 a 12 uur « 6 « — 7 a 8 nm. gewoonlijk 1 */, Vaklieden 15 «

uur in tweeën Jongeren tot 11

Enschedé 11 uur « 6 « —7 « 2 uur in drieën Opperlieden 17 «

Oosterbeek gemiddeld 10 uur « 6 « —7 « i'/,« « tweeën Metselaars 18 «

Opperlieden 14

Rotterdam officieel 10% uur. « 6 « —7 « 1 a 2 uur Vaklied 21 £23 <■ Meestal echter 11 a 12 uur en soms zelfs nog langer

Schiedam 11 uur « 6 « —7 « 2 uur in tweeën Metselaars 21 «

Opperlieden 16 «

Tilburg van regel geen « 5■/, a6 vm. — 8 nm. 2 « « « Metselaars 18 «

sprake; gemiddeld Jongmaatje 2a5 <

12 uur Opperl. 12^13 «

Jongmaatje 5a6

Van een vasten regel in zake de arbeidsduur kan blijkens deze opgaven niet worden gesproken. Wel staat Amsterdam er gunstiger voor dan de overige plaatsen, maar elders wordt blijkbaar overmatig lang gewerkt, tegen zeer lage loonen. Moet dit verschijnsel voor een deel worden toegeschreven aan de haast in het goede seizoen aan den dag gelegd, geheel op rekening daarvan mag zulks niet worden gesteld, waar ander dan seizoenwerk volstrekt niet zeldzaam voorkomt. Het bouwen van ovens, het aanbrengen van inwendige herstellingen in fabrieken, bouw en reparatie van riolen, enz. heeft met seizoenarbeid weinig te maken, doch is veelvuldig oorzaak van overwerken.

Sluiten