Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen gewerkt om kolen te bunkeren; op drie weekbooten, waarvan twee met stukgoed en één met Chinaklei was geladen, tot 6 uur in den morgen; op een ander (time charter) met stukgoed tot 7 uur, terwijl één stoomschip, met gemengde lading, eveneens des nachts, maar ook des Zondags liet laden.

Totaal aantal werklieden: 256 bootwerkers, 17 schippers, 3 kraanbedienden, 3 schuitenvoerders.

Na Zondagmorgen 6 uur waren van de 28 nog aanwezige stoom en zeilschepen nog aan het laden of lossen: één weekboot mei gemengde lading en 24 werklieden tot 4 uur in den middag, één weekboot, geladen met Chinaklei, 30 werklieden, den geheelen dag, één stoomschip met 90 werklieden tot 7 uur in den morgen en de laatste met gemengde lading, 37 werklieden (12 uur te vervangen door anderen) den geheelen dag door.

Totaal aantal werklieden: 218 bootwerkers, 2 schippers, 2 kraanbedienden.

Zondag 26 Mei:

Zaterdagavond na 12 uur aanwezig 28 stoom- en zeilschepen.

Stukgoed en gemengd 13; kolen en cokes 4; hout 3; klei I; asphalt 1; ballast 1; ledig 5.

Gewerkt werd door een ploeg werklieden, 19 man sterk, op een stoomschip met gemengde lading, den geheelen nacht door.

Des Zondagsmorgens 6 uur waren 29 stoom- en zeilschepen aanwezig, één meer als des nachts. Er werd op hetzelfde stoomschip door hetzelfde aantal werklieden tot 5 uur den namiddag gewerkt. Redenen: Het schip moest op tijd varen.

Totaal aantal werklieden zoowel des nachts als op den dag: 19 bootwerkers.

Zondag 9 Juni:

Zaterdagsnachts in de haven aanwezig 27 stoomschepen.

Op twee weekbooten geladen met steenkolen en één stoomschip met gemengde lading, werd gewerkt. Op de ééne weekboot door 10 werklieden, op de andere door 27 werklieden en op het 2e stoomschip door 80 werklieden, den geheelen nacht. 6 schippers en 3 kraanbedienden waren eveneens in dienst. Het te laat arriveeren in deze haven en het op tijd moeten varen, waren de redenen, waarom werd gewerkt.

Zondagsmorgens na 6 uur 28 stoomschepen in de haven en werd op dezelfde stoomschepen als des nachts gewerkt. Op de eene weekboot tot 7 uur namiddag, op de tweede tot 8 uur voormiddag (27 werklie!den), op de 3e door 80 man den geheelen dag door, met dien verstande, dat des middags ten 12 uur aflossing plaats had.

Aantal werklieden: bootwerkers 217, schippers 3, kraanlieden 2, schuitenvoerders 1.

Op eerstbedoeld stoomschip werd geen extra-loon betaald.

Afschaffing van Zondagsarbeid, van nachtarbeid en van overwerk als regel achten Zaandam en Dordrecht moge-

s

Sluiten