Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzichters en Teekenaars.

Van 6 afdeclingen van den Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond, n.1. die te Amsterdam, Enschedé-Hengelo en Omstreken, Den Haag-Scheveningen, Haarlem, Hilversum en Rotterdam, ontvingen wij inlichtingen.

Van hoe uiteenloopenden aard het werk kan zijn, blijkt b.v. uit de opgaven van de afdeeling Rotterdam, die als patroons vermeldt: de Gemeentelijke bedrijven; de Tramwegmaatschappijen ; de Spoorwegrruiatschappijen ; de Si heepsbouwwerf „Smit" ; de American Petroleum Mij.; de fabriek van Bonn en Mels; en verder nog een aantal fabrieken, ingenieurs en architecten, tezamen ongeveer 212, die plus minus 700 opzichters en teekenaars in dienst hebben.

Het werk dezer beide groepen arbeiders is uitteraard verschillend. De opzichters werken gewoonlijk ,,aan den weg", althans in betrekking met andere arbeiders; de teckenaars verrichten daarentegen bijna uitsluitend bureau-werk.

Werk- en schafttijden. J)e arbeidsduur der opzichters zal dan ook steeds samenvallen met dien der arbeiders, waarover zij aangesteld zijn, terwijl die der teekenaars, in verband met de gevorderde zorgvuldigheid, die veel zenuw- en gezichtsinspanning eischt, slechts een zeer beperkt aantal uren kan omvatten. Volgend staatje geeft een overzicht van den arbeidsduur:

Arbeidsduur per dag. Schafttijden.

Afdeeling. —

Opzichters. Teekenaars. Opzichters. Teekenaars.

Amsterdam ongev. 10 uur. ongev. 8 uur. — —

Enschedé,enz. 11% uur. 9 uur. 1% uur. 2 uur.

Den Haag,enz. 10 a 11 uur. 7 a 9 uur. 1% . 1 ,

Haarlem zoolang'twerk 10% uur. gewl. 1% uur. gewl. 1% uur. duurt.

Hilversum 10% a 11 uur. 7% a 9 uur. 1% uur. 1% uur.

Rotterdam even lang als 7% a 9 uur. 1 a 1% uur. 1 a 1% uur. voor de werklieden op hetzelfde werk.

Overwerk komt uitteraard bij de teekenaars weinig voor. De opzichters blijven er echter niet van verschoond. De ups en downs van den arbeidsduur in de verschillende bedrijven worden door hen medegemaakt. Uit Den Haag werd gemeld dat overwerk daar zelfs 3 & 4 uur per dag kan in beslag nemen,

Sluiten