Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EER STE BOEK.

Staten- verhoudingen.

Bladz.

1. Algemeene beginselen . ,

2. Souvereine Staat 9

B. Vazal-Staten X

4. Neutraal-Staten t

5. Personeele Unie

6. Unie- of Bondstaten !!!'.'

7. Suzereiniteit \ '

8. Protectoraat

9. Invloedsfeer ' '

De Algemeene Congo-Akte 14 10. Toebehoorende landen (Dépendances) 21

TWEEDE BOEK.

Volkenrecht.

1. Algemeen 93

-• Rechtsbegrip van oorlog en oorlogspartijen . . . . ^

3. Het toekennen van de hoedanigheid van oorlogvoerende

aan opstandelingen 2-

4. Oorlogstooneel en onzijdige zóne ' oó

5. Oorlogsrecht ■••...

B. Elementen van het Volkenrecht . . . .' . . ' 31

7. Historische ontwikkeling van het Volkenrecht... 33

a. Vóór den vrede van Westfalen 33

b- £ïa „ tot 1815! ! ! ! 37 c. Van 1815 tot heden 39

Sluiten