Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo wordt Tonkin beschouwd te zijn een aanhangsel, dependance, van het Koninkrijk Annam ').

Dat een of ander klein grondgebied als aanhangsel wordt beschouwd van een groot of machtig gebied, kan liggen in de natuur der zaak, maar het is voorgekomen dat men een reusachtig gebied een aanhangsel heeft willen noemen van een eilandje dat slechts een stipje op de kaart vertoont.

De in den Indischen Oceaan gelegen eilanden Ile de France (thans Mauritius) en Bourbon (thans Réunion), tot Frankrijk behoorende, verbouwden zooveel suiker, koffie en specerijen, dat er geen terrein genoeg overbleef voor veeteelt en landbouw, zoodat er een levendig verkeer plaats had tusschen de bevolking en die van het nabijgelegen eiland Madagascar, dat zevenmaal zoo groot is als Ierland. Dit bracht Generaal Decaen, Gouverneur van Ile de France, er toe om daar in 1804 een Onder-Gouvernement op de kust te stichten, met Tamatava als hoofdplaats. Toen nu in 1815 Ile de France overging aan Groot-Britannië, schreef de Engelsche Gouverneur, Sir Robert Farquhar, 25 Mei 1816, aan den Iranschen Gouverneur van Bourbon, dat hij van zijne Regeeïing bevel had „het eiland Madagascar te beschouwen als te zijn afgestaan aan Groot-Britannië, onder den algemeenen naam van „ Dépendance de 1'Ile de France." "

Gelukkig stond in Art. 8 van het Verdrag van Parijs van 1815: „111e de irance et ses dépendances, nommément Rodrigues et les Seychelles," zoodat de Engelsche uitlegging van het verdrag al te kras tegen de duidelijke bewoordingen indruischte, om deze met fatsoen tegen het protest van Frankrijk te kunnen volhouden, zoodat die eisch moest worden opgegeven.

De Mapia-eilanden, beschouwd door Spanje als te behooren tot de Carolinen, en als zoodanig overgedragen aan Duitschland, ofschoon Nederland er rechten op doet gelden, als behoorende die eilanden politiek tot den Sultan van Tihore 2), hebben aanleiding gegeven tot een geschil dat nog hangende is!

1) Engelhardt, Revue de droit intern. 1897. p. 236.

2) Zie lilz. 13.

Sluiten