Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem werd voorgelegd, trok Alexander VI, midden in den Oceaan, op 270 mijlen ten Westen van de Azoren, eene lijn, scheidende de toen bekende wereld in twee nagenoeg gelijke deelen, en bij Bul van den 14den Mei 1493 verklaarde hij dat alle landen ten Oosten van die lijn zouden behooren tot Portugal, die ten Westen tot de Kroon van Spanje. Hij wist niet dat de aarde rond was.

Men mag zeggen dat in dit feit de oorsprong is te zoeken van de later door koloniseerende Rijken in Azië en Afrika in gebruik of misbruik gekomen gezagsaanmatiging, door het zelf of samen trekken van lijnen en die aan te nemen als de grens voor hun invloedsfeer.

Toen Portugeezen en Spanjaarden (de volgers van M a g e 1 a a n), ieder van hun kant komende, elkander op Timor tot hun verbazing ontmoetten, was met de rondheid der aarde tevens het gebrekkige van de scheidsrechterlijke uitspraak van Alexander VI bewezen en moest opnieuw een arbiter optreden. Toen werd Paus Clemens Y1I door de Koningen van beide landen uitgenoodigd de uitspraak van zijn voorganger te herzien en deze wees in 1524 een tweede scheidslijn aan, loopende ten Oosten van de Molukken van pool tot pool. Alle landen gelegen ten Oosten van de Molukken tot aan de lijn van Alexander VI zouden aan de Portugeezen behooren, het gebied van de Spanjaarden zou zich uitsti*ekken ten Westen van de Molukken over het andere halfrond.

Later werd het geloof in Christus niet meer door de Kerk genoegzaam gerekend, maar ieder rechts- of geloofsbegrip, buiten hetgeen zij als zoodanig verkondigde, als ketterij met geweld vervolgd en uitgeroeid. Het recht der volken kon zich natuurlijk toen slechts als ter sluiks ontwikkelen.

De Hervorming verbrak met de geestelijke alleenheerschappij van den Paus over de Christenheid ook de kluisters van den geest. De vrijheid van geweten en de gelijkheid van rechten ook voor andersdenkenden waren de eerste rechten, welke de menschheid door haar herwon.

Algemeen rekent men dan ook dat de geschiedenis van

Sluiten