Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patriote et de belligérant. Chaque nation trouvera le signe qui lui convient quand la levée en masse appellera tont le monde aux armes. Si vous n'admettez pas la responsabilité d'une personne et un signe distinctif, de quelle manibre les habitants seront-ils protégés contre les bandes ou contre l'ennemi?" i) en verder: , Si une population, que vous avez laissée smis organisation,prend les armes, elle sera traitée par l'ennemi d'une manibre plus dure que si elle avait été organisée." 2)

Is van eene volkswapening zeer weinig heil te verwachten, het lot dat haar wacht wordt door Generaal von Hartmann medegedeeld: „Waar de volksoorlog uitbreekt is een schrikbewind (der Terrorismus) een beginsel van militaire noodzaak zegt hij.3)

e. Samenstelling der gewapende machten.

Art. 8.

De gewapende machten der oorlogvoerende partijen kunnen bestaan uit strijders en niet-strijders. Ingeval zij door den vijand worden gevangen genomen hebben beiden recht op de behandeling als krijgsgevangenen.

Zij, die op eigen gelegenheid den kleinen oorlog voeren of strooptochten maken en van wie het bewezen is, dat zij zicli daarbij nu als krijgslieden in uniform of met een op hun kleeding vastgehecht teeken, dat hen als oorlogvoerenden doet kennen, dan zonder uniform of teeken als burgers vertoonen. hebben geen aanspraak op gelijke behandeling als de soldaten en kunnen, vooral wanneer zij op heeterdaad worden betrapt, voor den krijgsraad gebracht en als roovers gestraft worden.

(§ IX 4 Russ. voorstel; blz. 31 Fr. manuel.)

De bepaling komt niet voor in de Brusselsche Conferentie. Zij is, blijkens protocol XII, alleen achterwege gelaten, „om de taak der commissie gemakkelijk te maken," d. i. om geen strijd te doen ontstaan tusschen de gemachtigden, die geen bezwaar zagen positieve regelen te stellen en andere die, om redenen van politieken of staatsrechtelijken aard, alleen in nega-

1) Actes de la Conférence de Bruxelles, p. 137.

2) Actes, p. 140.

3) Von Hartmann, Milit. Nothwendigkeit u. Humanitat, S. 68.

Sluiten