Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk III. Vax de zieken ex de gewonden.

Art. 21.

De verplichtingen der oorlogvoerenden betreffende de zorg voor de zieken en gewonden worden heheerscht door het Verdrag van Genève van 22 Augustus 1S64, behoudens de wijzigingen die dit Verdrag zal kunnen ondergaan.

AFDEELING II.

Van de vijandelijkheden.

Hoofdstuk I. Van de middelen om den vijand te benadeelen,

vax de belegeringen en bombakdementen.

a. A1 g e m e e n.

Art. 22.

De oorlogvoerenden hebben geen onbegrensd recht ten aanzien van de keuze der middelen om den vijand te benadeelen.

De stelling der oudheid, dat de vijand buiten het recht is en dat door den overwinnaar over leven en dood of over de persoonlijke vrijheid van de overwonnenen naar willekeur kan worden beschikt, wordt door het tegenwoordig volkenrecht als onmenschelijk verworpen, evenals de stelling, dat tegen den vijand alles veroorloofd is, wat den Staat nut kan aanbrengen x).

§ II en XI Russ. voorstel; § 12 Bruss. Confer.; blz. 9 en 29 Fr. manuel; §§ 1 en 4 Handl. van het Instituut.

1) Heffter. Droit intern, public de VEurope, p. 29.

Sluiten