Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onpartijdige wijze onderzoeken en slechts straffen opleggen in evenredigheid met liet misdrijf.

De standrechtelijke krijgsraden zijn niet verplicht de vormen van de gewone militaire rechtspleging in het oog te houden. Zij geven een kort en spoedig recht en kennen in den regel slechts één straf: de doodstraf door den strop of den kogel.

Navolgenswaardig is de volgende bepaling van art. 12 van de Imtructiom for the government of armies of the United States in the field: ,,De doodstraf behoort zonder bekrachtiging van het Hoofd van den Staat niet te worden voltrokken, behalve waar de drang der omstandigheden eene snellere voltrekking noodzakelijk maakt, en alsdan slechts na bekrachtiging van den Opper-bevelhebber."

Sluiten