Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berichten worden ingewonnen omtrent hetgeen tot oorlogsoperatiën ter zee betrekking heeft.

Hij mag zich geen prijsrechter stellen of' toelaten dat binnen zijn gebied prijsgericht worde uitgeoefend, dat verkoop, ruiling, wegschenking van prijzen of van voorwerpen daarvan afkomstig en van buitgemaakte goederen, noch het onttakelen en de verkoop van oorlogsschepen of kruisers van eene oorlogspartij in zijne havens of zeegaten plaats hebbe, tenzij die schepen niet meer zee kunnen bouwen of de verkoop voor slooping geschiedde.

Zie de bepalingen door de Nederlandsche Regeering uitgevaardigd, 20 Juli 187U.

De neutrale Staat is verplicht alle waakzaamheid aan te wenden om, binnen de grenzen zijner jurisdictie, den bouw, de wapening of de uitrusting van elk schip te voorkomen, dat met reden kan verdacht worden bestemd te zijn tot kruiser of tot eene handeling tegen eene oorlogspartij.

Hij is voorts gehouden, binnen de grenzen zijner jurisdictie, het uitloopen van een kruiser te verhinderen, bijaldien die kruiser, binnen zijn gebied, geheel of gedeeltelijk tot den oorlog uitgerust is geworden.

(Punt 1 van het öde artikel van het Tractaat, in April 1871 te Washington, tusschen Engeland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, gesloten). Het werd toegestemd dat de scheidsrechters voor de „ Alabama-claims" zich daarnaar konden richten.

Het „Institut de droit international" heeft in zijne zitting van 1898 te 's-Gravenhage aangenomen een „ Reglement sur le régime légal des navires et de lenrs équipages dans les ports étrangers," waarin omtrent het verblijf van schepen van oorlogspartijen in neutrale havens in art. 42 het volgende is bepaald:

„ La concession d'asile aux belligérants dans les ports neutres, tout en dépendant de la décision de 1'Etat souverain du port et ne pouvant être exigée, est présumée, a moins de notification contraire préalablement communiquée.

„Toutefois, quant aux navires de guerre, elle doit être limitée aux cas de véritable détresse, par suite de: 1°. défaits, maladie ou équipage insuffisant, 2°. péril de mer, 8°. manque des moyens d'existence ou de locomotion (eau, charbon, vivres), 4°. besoin de réparation.

Sluiten