Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De onzijdige vlag dekt echter de vijandelijke lading, met uitzondering van contrabande, terwijl ook de onzijdige lading, met uitzondering van de contrabande, onder vijandelijke vlag niet is te nemen.

Beide beginselen zijn bij de verklaring van Parijs in 1856 aangenomen.

a. De oorlogscontrabande.

De onzijdigen mogen aan oorlogvoerende partijen geen oorlogscontrabande aanvoeren.

Gewoonlijk onderscheidt men, op het voetspoor van Hu go de Groot, de oorlogscontrabande in twee categorieën.

De eerste omvat de handelsartikelen, die algemeen, zonder dat eenig verdrag daartoe wordt vereischt, in alle tijden en omstandigheden, volstrekt als oorlogscontrabande zijn en moeten worden erkend; de tweede de voorwerpen, waarvan de contrabande veelmaals in twijfel getrokken of ontkend wordt. De beslissing daaromtrent wordt, door hen die deze categorie erkennen, geacht afhankelijk te zijn van tijd en omstandigheden (contrabande par accident).

Algemeen als contrabande erkend zijn de voorwerpen, die uitsluitend tot oorlogsgebruik vervaardigd zijn en dienen, zooals oorlogswapenen, oorlogswerktuigen en munitie.

Hevig bestreden, dikwerf ontkend en slechts accidenteel als contrabande beschouwd, zijn grondstoffen en overige handelsartikelen, die zoowel tot vredes- als tot oorlogsdoeleinden kunnen dienen, als:

1°. ijzer, staal, lood, salpeter, zwavel, constructiehout voor schepen, hennep, teer, zeilen;

20. paarden, steenkolen;

3°. goud, zilver en koper, gemunt of in staven.

Levensmiddelen en al wat tot de eerste levensbehoeften behoort, zooals kleedingstukken, zijn, m. i. en ook volgens Ortolan, nimmer contrabande, gevallen van blokkade of insluiting eener vesting uitgezonderd.

Ofschoon algemeen wordt aangenomen, dat levensmiddelen (provisions) geen contrabande zijn, is het bij de Britsche admi-

Sluiten