Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE BOEK.

HERSTEL VAN DEN VREDE.

1. Vredesverdrag. Een oorlog eindigt:

1°. zonder verdrag, door het staken der vijandelijkheden; 2°. zonder verdrag, door verovering van den overwonnen Staat, of

3°. door het sluiten van een vredesverdrag.

In het eerste geval maakt de feitelijke toestand van het oogenblik, dat de strijd ophoudt, den grondslag uit van den vrede; in het tweede gaat het souverein recht over het aangehecht gebied van den overwonnen Staat op den overwinnaar over.

Is de inlijving zonder genoegzamen rechtstitel of de verovering wederrechtelijk geschied, doch heeft het bezit gedurende eene reeks van jaren ongestoord voortgeduurd, zoodanig, dat de feitelijke toestand door de bevolking van het overheerd gewest als onvermijdelijk is aangenomen, dan wordt geacht dat de reinigende macht des tijds het oorspronkelijk onrecht in een geldenden rechtstoestand heeft veranderd.

Eindigt de oorlog met een vredesverdrag, dan vormt dit de basis van den nieuwen rechtstoestand tusschen de Staten, die het hebben gesloten.

De geldigheid van door den vrede verkregen rechten kan

Sluiten