Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VOOR DEN VIERDEN DRUK.

Tot het uitsproken van een wensch omtrent de herziening van ons Wetboek van Strafvordering, zooals bij de derde uitgave van deze Handleiding, heb ik den moed verloren. Wie is er, die nog durft gelooven aan de betrekkelijk spoedige totstandkoming dezer zoo dringende herziening? Wij zullen met ons verouderd strafproces moeten blyven voortsukkelen.

Bij het verschijnen van dezen nieuwen druk mijner Handleiding heb ik niets anders te zeggen, dan dat ik getracht heb haar van onnauwkeurigheden te zuiveren en haar zoo goed mogelijk bij te werken en aan te vullen.

Moge zij in staat blijken hare bescheiden plaats te blijven vervullen!

Utrecht, September 1907. D. S.

Sluiten