Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz.

Inleiding 1

Eerste Boek.

Grondgebied en volk.

Hoofdstuk I. Grondgebied van Nederland 25

Hoofdstuk II. Van de beiconers 29

§ 1. Nederlanders 30

§ 2. Ingezetenen 37

§ 3. Vreemdelingen 38

Hoofdstuk III. Rechten en verplichtingen van het volk .... 44

§ 1. Rechten 45

§ 2. Verplichtingen "9

Tweede Boek.

Regeeringsvorm.

Hoofdstuk I. De Koning 83

A. De drager van het Koninklijk gezag . . 88

B. De Koninklijke macht 108

Hoofdstuk II. Ministers, Hooge Collegiën van Staat en ambtenaren 141

§ 1. Ministers 141

§ 2. Het Kabinet des Konings 154

§ 3. De Raad van State 155

§ 4. De Rekenkamer 162

§ 5. Ambtenaren 166

Sluiten