Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rladz.

VII. De waterstaat 455

VIII. Staatszorg met betrekking tot de stoffelijke volkswelvaart 485

§ 1. Bevordering van werken van algemeen nut. . . 486 § 2. Verkeerswezen 492

A. Transportwezen 492

B. Rechterlijk verkeer 508

§ 3. Verschillende takken van voortbrenging .... 509 § 4. Kapitaalvorming 528

IX. Sociale wetgeving 526

Tierde Boek.

De Provincie, de Gemeente.

Hoofdstuk I. De Provincie 546

§ 1. Samenstelling der Provinciale Staten 549

§ 2. Roeping en bevoegdheid der Provinciale Staten . 559 § 3. Gedeputeerde Staten 573

Hoofdstuk II. De Gemeente 579

§ 1. Samenstelling en inrichting der gemeentebesturen 584 § 2. Bevoegdheid van het gemeentebestuur .... 596 § 3. Toezicht van Gedeputeerde Staten 617

Vijfde Boek.

Koloniaal Bestuur.

Het koloniaal bestuur 621

Hoofdstuk I. Nederlandsch-Indië 629

§ 1. Samenstelling van de algemeene regeering. . . 632

A. De Gouverneur-Generaal 632

B. De Raad van Indië 639

C. Departementen van algemeen bestuur . . 642

D. De Algemeene Rekenkamer 646

§ 2. Gewestelijk en gemeentelijk bestuur 647

A. Europeesch bestuui. Residenten .... 648

Sluiten