Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

B. Inlandsch bestuur. Regenten en District-

hoofden 653

C. Gemeentelijk bestuur 655

§ 3. De Financiën 659

§ 4. De op hoog gezag ingevoerde cultures en het consignatiestelsel. — De Agrarische toestand. —

Het mijnwezen. — De heerendiensten . . .670

A. De op hoog gezag ingevoerde cultures en

het consignatiestelsel 670

B. De agrarische toestand 682

C. Het mijnwezen 687

D. De heerendiensten en gemeentelijke diensten 690 § 5. Rechtswezen 696

A. Districts- en Regentschapsgerechten. . . 699

B. De Residenten 699

C. De Landraden. — De Priesterraden . . .699

D. Residentiegerechten 701

E. Raden van justitie 701

F. Het Hooggerechtshof van Nederl.-Indië. . 703

§. 6. De land- en zeemacht 706

§ 7. Ingezetenen . . ' 708

§ 8. Van het onderwijs 712

§ 9. Middelen van vervoer en verkeer 714

Hoofdstuk H. De West-Indische Koloniën 717

I. De kolonie Suriname 717

§ 1. Samenstelling van de algemeene regeering. . . 721

A. De Gouverneur 721

B. De Raad van Bestuur 723

C. De Koloniale Staten 724

§ 2. De gewestelijke en plaatselijke besturen .... 731

§ 3. Rechtswezen 732

§ 4. Ingezetenen 734

H. Curagao en onderhoorigheden 735

Slotwoord ^

Aanteekeningen 744

Naschrift, met aanvullingen en verbeteringen 751

Alphabetisch Register.

Register Grondwetsartikelen.

Sluiten