Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vasten zetel te Mechnlpn Tno„ i„j. ,

SLST"

overige rechterlijke ambtenaren''de'^"ïeu'^hrttend^ ^ recht ten opzichte van de benoemin 'L,f hebbende> m zijn

Raad eenigszins beperkt; de Tweede Kamer biedt h"" ^ Hoogen eene voordracht aan vnn ,i,.- ü eene vacature

keuze aan "eTvrn dLen g LSn1 O',6" to ta

benoemin? van den president P 18 J verPlicht bÜ de

b# de leden van den Hm"'„ te

X VTZft tó»' rr *

rsr5e,HSrr:rr r" -

rr£- >« ï3»

rr rr^:ro,se

Commiasariaaen des K„„,ngs LT "" '""k1"'

Itod^ '® T^LTk V"T*"f V,C"m d°°' *» .er dl™ ™ fT"""1™"' 1™M' <**"« *«■

Konlng^AM,, da^T^kenT..'

3) Bladz. 99. 'eF reCht la" %oonlracl,t der Tweede Kamer bladz. 208 v.

4) Bladz. 210.

S S \Z tT'T " "m- P'»«e-

depo rtem enten ™v.™de hoofden der „„nUMele -deren .^ÏÏS^

Sluiten