Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezittingen (Oost- en West-Indië) is te Harderwijk een werfdepot opgericht, onder het bevel van een hoofdofficier.

Krachtens hunne verbandsakte zijn de voor het leger in Nederlandsch-Indië geëngageerde militairen gehouden om het Koninkrijk der Nederlanden te dienen als militair bij de koloniale troepen, zoowel in als buiten Europa. Hier te lande wordt die dienst volbracht bij de koloniale reserve, in 1890 te Nijmegen opgericht om de wegens tijdelijke ongeschiktheid uit Indië terugkeerende militairen op te nemen en om hier te lande te dienen als kern voor de uitzending van suppletietroepen. Deze Koloniale Reserve, ofschoon deel uitmakende van het leger in Nederlandsch-Indië, staat, behoudens hare betrekking tot het Departement van Koloniën rechtstreeks onder de bevelen van den Minister van Oorlog').

Onze zeemacht is samengesteld uit:

a. gepantserde en ongepantserde schepen, bestemd tot verdediging der kusten, zeegaten en stroomen;

b. gepantserde en ongepantserde schepen voor algemeene diensten;

c. ongepantserde schepen voor bijzondere diensten.

De roeping van onze zeemacht is voornamelijk de zeegaten in tijden van oorlog te verdedigen, terwijl zij ook gewichtige diensten moet bewijzen in onze koloniën en overzeesche bezittingen 2).

1) Voor uitgebreider inlichtingen ten aanzien van een en ander verwijzen wij naar „Neerland* Legeruitgegeven op last van het Departement van Oorlog.

2) Op 1 Juli 1901 bestond de vloot uit:

1. gepantserde schepen en vaartuigen:

a. 5 pantserschepen (en drie in aanbouw), b. ( pantserdekschepen. c. 12 monitors, d. 5 riviervaartuigen;

2. ongepantserde:

a. 4 fregatten, b. 1 korvet, c. 1 schoener, d. 21 kanonneerbooten, e. torpedobooten, waarvan 19 vischtorpedobooten (en twee in aanbouw), 3 visch- en spartorpedobooten en 15 spartorpedobooten;

3. schepen en vaartuigen bestemd voor bijzondere diensten:

a. 3 schoeners voor politietoezicht, b. 2 opnemingsvaaituigen, c. 15 instructieschepen, d. 3 wachtschepen, e. 5 logementschepen. Behalve de zoogenaamde Indische Militaire Marine, gevormd door 10 flottieljevaartuigen, 5 torpedobooten, 2 stoomopnemiugsvaartuigen en 1 wachtschip behoort tot de zeemacht in Oost-Indië het auxiliair eskader, waartoe van bovengenoemde vluot bestemd zijn 1 pantserschip en 5 pantsei-

Sluiten