Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

De West-Indische Koloniën.

Aan het voorschrift van art. 61 der Grondwet (G. W. 1848 art. 59) hebben voor de West-Indische koloniën de wetten van 31 Mei 1865 voldaan. Het reglement op het beleid der regeering voor de kolonie Suriname wordt gevonden in het Staatsblad van bovengenoemd jaar onder n°. 55, dat voor de kolonie Curacao onder n°. 56 ').

Wij zullen eerst de inrichting van het bestuur der kolonie Suriname, en daarna van Cura<jao behandelen.

I. De kolonie Suriname.

De kolonie Suriname bevat het grondgebied, bekend onder de benaming van Nederlandsch-Guyana. Niet alleen bestond zoowel hier als op Curacao en op de overige West-Indische eilanden meer dan in de Oost-Indische bezittingen de slavernij, maar de geheele toestand werd als het ware door de slavenquaestie beheerscht, omdat Suriname althans schier geene inheemsche bevolking kende en al de arbeid van den grooten en kleinen landbouw door slaven verricht werd 2). Zoowel de stem der menschelijkheid, als de emancipatie in de nabijgelegene Fransche en Engelsche koloniën, maakten de vrijverklaring in onze bezittingen noodzakelijk. Daartoe werd dan ook bij de wet van 8 Augustus 1862 (Stbl. n°. 164) besloten. Hoewel

1) Het Reg.-regl. voor Suriname is gewijzigd bij de wetten van 26 April 1884, Stbl. n°. 90 en 2 Febr. 1901, Stbl. n°. 55; liet Reg.-regl. voor Curjirao bij de wetten van 26 April 1884, Stbl. n°. 91, 2 Febr. 1901, Stbl. n°. 56 en 30 Dec. 1901, Stbl. n°. 289. Het oudste reglement was het octrooi der Staten-Generaal van 23 Sept. 1682, dat toegepast is gebleven tot aan het Kon. besluit van 14 Sept. 1815, vermeld in het Bijv. t. li. Stbl. (ed. D'Engelbkonxer) I 267. Sedert dien tijd hebben verscheidene regeerings-reglementen bestaan. Zie Aanteek. n». VI.

2) De bevolking van Suriname bedroeg op 31 Dec. 1901 75016 zielen, waaronder 746 Europeanen, behalve het garnizoen, de zeemacht en de koopvaardijvloot en zonder de boschnegers en indianen te rekenen. Naar de godsdienstige gezindten waren er op hetzelfde tijdstip 28185 Moravische Broeders, 12880 Roomsch-katliolieken, 6308 Hervormden, 3007 Evang.Luthersclien, 1112 Israëlieten, 443 Episcopalen, 10053 Hindoes, 5123 Mohammedanen en 27 volgelingen van de leer van Confucius.

Sluiten