Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïechtscollegiön alsmede de rechtsbevoegdheid, zoo van deze als van gene, aan de koloniale vertegenwoordiging ter regeling overlaat 1). Het meergenoemde hoogste gerechtshof voor de kolonie Curacao voert eveneens den naam van het hof van justitie, waarvan de voorzitter, de procureur-generaal en de gegradueerde leden, alsmede de giiffier, door den Koning worden benoemd. Voor het overige zijn de bepalingen voor dit hof ongeveer dezelfde als voor dat van Suriname.

Met betrekking tot de ingezetenen merken wij hier op, dat de slavernij afgeschaft is bij eene wet, die dezelfde dagteekening voert als die voor de opheffing van de slavernij in Suriname, nl. 8 Augustus 1862 (Stbl. n°. 165). Verder zijn in het Regeerings-reglement voor Curacao dezelfde rechten aan de ingezetenen toegekend als voor Suriname.

1) Behalve het hof is er een raad van justitie op St. Martin, en zijn er zes kantongerechten, nl. op Curacao, Bonaire, Aruba, St. Martin, St. Eustatius en Saba.

Sluiten