Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rlTv^ jn 't vervolg op

evenwel noodig m van mJ^Z buT^'^Ü"'^"*

* Zl:g ?L°fe £?» ™ * **

Bladz. 578 noot 3. I. nl v A rt i qa n sn r<

„Art. 139 (136 Gw. 1848)" ' ( °W' 1848^" lees:

De Gemeente, bladz. 579 v.

Bladz. 583 noot 2. Bedoeld ontwerp was op 31 December 190"

oor openbare behandeling in de Eerste Kamer vatbaar (7\P n t beneden ad bladz. 595 v.) jaai- (Zie ook

Inmiddels is bij Kon. boodschap van 21 November l9oq

«"drrs-zr sr»* der se~

«k: *—-

worpen zijn aan de goedkeuring van SedopnSo ^„"1™

^fstendige commissie met de leiding van het bedrjlf te belasten

ff"* ontwerP toe, wèl overdracht van een deel van S beheer aan eene commissie van bijstand

J?;* re^lin? van het comptabel beheer beoogt in de

den n t an 61 rekenr,lichti8' en verantwoordelijk ambtenaar dan

in de—* - «

J ermelding verdient voorts nog, dat aan de gemeente de vrijheid

of takkgPngeVen °° and6re gemeentel«ke '"«tellingen dan bedrijven of takken van gemeentedienst, evenals een gemeentebedrijf afV scheiden van de overige geldmiddelen der gemeente te bSef Ten slotte wordt, ,n afwachting van wettelijke regeling van het

Sluiten