Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Lezer.

Sedert enkele jaren vergaderen eenige studenten der universiteit op mijne kamer ter gemeenschappelijke beoefening van de geschiedenis des Christendoms. Ik heb het voorrecht als gewoon lid tot dezen kring te behooren en als oudste in jaren van raad te mogen dienen bij de werkzaamheden. Eerst hebben leden van dit geselschap mij hulp geschonken bij de uitgave van BI. I der „Bibliotheca reformatoria neerlandicaNaderhand hebben nieuwe commilitones hunne studie aan andere stoffen gewijd. De vruchten van hunnen arbeid, in de vergaderingen voorgedragen, gekritiseerd en dientengevolge herzien, worden hierbij, tot een bundeltje vereenigd, aan het publiek aangeboden. — Inmiddels hébben de heeren Scholte en Van Beek de universiteitsstad reeds verlaten; de eerste is Ned. Herv. predikant te Dwingeloo; de tweede vtheol. doctorandus" en candidaat tot den H. Dienst.

F. PIJPER.

Leiden, Aug. 1906.

Sluiten