Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOHANNES VENATOR,

Eene Bijdrage tot de vroegste Geschiedenis van het Remonstrantisme,

door

J. LINDEBOOM.

De geschiedenis van het Protestantisme in ons vaderland voor 1610, — het jaar waarin men gewoonlijk aanneemt dat de Remonstrantsche beweging eenen aanvang neemt — is niet alleen een voor een groot deel nog onbekend gebied, maar ook de voorstellingen, die men er reeds van heeft gevormd, kunnen nog niet altijd als juist worden beschouwd. De rol toch die gewoonlijk aan de verschillende kerkelijke stroomingen in die tijden wordt toegekend is weinig overeenkomstig de historische werkelijkheid. Dat reeds vóór Dordt de Calvinistisch-Gereformeerde leer hier te lande de toonaangevende en leidende zou zijn geweest, in dien zin, dat afwijkende opvattingen als tijdelijke afdwalingen kunnen worden beschouwd, is even onjuist als de opvatting, die in de Remonstrantsche beweging voorbijziet de lange en gewichtige voorgeschiedenis, welke haar in verband brengt met de eerste jaren niet alleen, maar ook met de eerste machten der Hervorming. Met beide opvattingen hangt samen, dat men te

1

Sluiten