Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan later zijn naam is ontnomen, is telkens omgewerkt en uitgebreid naar het Geneefsche. Op zijn beurt heeft Crespin's werk later ontleend aan het Nederlandsche. Dit is echter een zaak, waarop wij nu niet verder kunnen ingaan. Wij hebben bij ons onderzoek een proeve van betrouwbaarheid der martelaarsboeken gevonden, die een bevredigende uitkomst oplevert. Onze resultaten nog eens in het kort samengevat zijn dus:

1°. Het handschrift, alhier op de bibliotheek gevonden, dateert uit het midden der 16e eeuw en is opgesteld door een vriend van den beschreven martelaar.

2°. De door Van Haemstede medegedeelde geschiedenis van dezen Godefroy is vertaald uit Crespin's eerste editie.

3°. Dit verhaal aan ons handschrift getoetst blijkt vertrouwbaar te zijn.

4°. De latere uitbreiding van Crespin's werk op dit punt is eveneens aan vertrouwbare bron ontleend.

5°. Onze kennis van de geschiedenis van dezen martelaar is door dit alles aanmerkelijk verrijkt.

6°. Niet alleen het auteurschap maar ook de waarschijnlijkheid spreekt voor het recht dit handschrift als toetsteen te gebruiken.

Leiden.

Sluiten