Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelgkheid er waarschijnlijk anders heeft uitgezien dan de schildering van den pamflettist. Zeker was Leuven in de XVIde eeuw eene der beste Roomsche universiteiten en er werden niet enkel dwaasheden vertoond). De aanhangers der Hervorming worden met geen anderen naam dan dien van Lutheranen aangeduid '). Opmerkelijk is, dat zij wegens hunne eendracht geprezen, daarentegen de Roomschgezinden om hunne onderlinge tweedracht gelaakt worden 2).

Zij gronden zich uitsluitend op de Schrift3). Daarom hebben de universiteiten te Leuven en Parijs het lezen van den Bijbel verboden4) en werden te Leuven vervalschte bijbels in het licht gegeven 5). De besluiten der conciliën zijn volgens de Lutheranen slechts menschengeboden 6). Zij zeggen, dat er geen vagevuur is, dat de heiligen niet aangebeden moeten worden, hechten geen waarde aan gewijd water of aan gewijde kaarsen en willen het Avondmaal genieten onder beide gestalten 7). Zij schaffen de mis af en treden de aflaten met voeten 8). Dit alles heeft blijkbaar des schrijvers volle instemming. Verder toont hij groote ergernis over de verkeerde gevolgen van het coelibaat der priesters 9) en over de uitspattingen der Maria-vergoding 10). De hevigste aanvallen worden gericht

1) Colloquia, A, bl. iij' en ', bl. iig'; B, bl. i' en ', bl. ij' en '; C, bl. i' en », bl. ij' en ', bl. iij' en ', bl. iiij'; E, bl. iiij'; F, bl. iiij'; hierachter, blz. 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 149, 159, 166.

2) Ibidem, C, bl. iiij'; hierachter, blz. 149.

3) Ibidem, A, bl. ijj', bl. iiijr; B, bl. iij'; C, bl. ij', iijr en '; D, bl. iij'; E, bl. iiijr; F, bl. ij», iij', iiij'; G, bl. i'; hierachter, blz 136,138, 143, 146, 147, 148, 153, 159, 163, 164, 166.

4) Ibidem, E, bl. iijj'; hierachter, blz. 159.

5) Ibidem, B, bl. iiij'; hierachter, blz. 143.

6) Ibidem, A, bl. iij»; hierachter, blz. 136.

7) Ibidem, A, bl. iij'; B, iij'; hierachter, blz. 136, 142. Vergel. over het Vagevuur en het Avondmaal H, bl. ij'; hierachter, blz. 174.

8) Ibidem, A, bl. ii\j'; hierachter, blz. 138; vergel. B, bl. iiij' en ', hierachter, blz. 143. Vergel. over de aflaten, A, bl. iij', iiij' en '; hierachter, blz. 136, 137, 138.

9) Ibidem, A, bl. ij'; E, bl. i' en »; F, bl. iiij'; H, bl. i', ij'; hierachter, blz. 134, 155, 156, 166, 174.

10) Ibidem, D, bl. iij'; hierachter, blz. 153.

Sluiten