Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 67. [14]. Elaia in Aiolis (über die Aioier siehe E. M. II § 150 ff.) (Thersandros).

Paus. IX, 5, 14. kxi oi (Thersandros) fivij/AX è? Kxikov ttcViov

èAxvvovrl i<TTiv èv 'EA<as/£ ttÓXsi, AISo? 0 èv tü vxxiipai rij? xyopxg- kx) èvxyt^eiv oi èirix&ptoi (pxtriv xvtü.

§ 68. [15]. In Arkadien, auf dem Wege von Megalopolis nach Messene (Orestes).

Paus. VIII, 34, 2. Ou iróppu SI tov iepov y>jg x^l** èmv ov ptyx, èiriitiiix cxov AHou Treiroivinsvov $xktvï.ov, kx) Sij xx) ovoiax Tcji x^I^xtI èirTi AxktvKov (tvijfix- èvTxvöx èxCppovx 'OpéiTT^v yevópevov \kyovviv 'svx rijs srépx? tmv x^ipüv X7ro(pxysTv S«*ruAov.

Ueber die Steine des Orest vgl. §§ 47 und 41. Belger, Arch. Anzeiger 1892 S. 64 f. vermutet, es sei ein missverstandener Grabphallos, vgl. Körte, Athen. Mitth. XXIV S. 9.

§ 69. [16]. Potniai, in Boiotien (Amphiaraos).

Paus. IX, 8, 3. 'E* SI tmv TIotviüv iovvtv è$ Qjfixi; sgtiv èv èet;/# ireplfiohos Tij? ÓS ov ov fcêyxt kx) k'iovs; èv xvrlfi' SixtrTijvxt SI 'Afitpixpxc;! tviv yijv TxvTifi vofiltyvtnv, èirihèyovTec kx) txSf tTl, (tv/Te SpVlOx? fVÏ TMV Klóvuv KXÓé&GÖXt TOVTMV, MTS 7T0XV tv)v èvTxvóx pujTe tjpepov %ü>ov ftjjTf tüv xypiuv véfteiröxi ').

V.

Steine, deren Heiligkeit sich auf eine andere Weise zeigte.

§ 70. [ 1 ]. Athen, auf dem Areiopagos.

Paus. I, 28, 5. tov? SI xpyovg hióous, è<p' iïv èvTxtrtv ocoi iïiKxt; v7r£xov<Ti kx) oi liMKOvTt?, tov fièv "Tfipsus tov SI 'Awe/Sf/<x£

XUTMV OVOfAxtyuTl.

1) Auch die Steine von Kadmos und Harmonia in Illyrien sind hier zu erwahnen; Skylax Periplus 24 (Geogr. gr. min. ed. Didot I S. 31): xto Si tov 'Api'avof vorapoC tAoC{ *inépa( Ij/.uw xxi KaS/xov xxi 'Appovfac oi A/"öo< fiViv èilTXvix, KM !fpov OUK XTuiev TOV 'Pl^oCvTOt TOTXfJ.cC.

Sluiten