Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de allereerste plaats, zoo niet uitsluitend, om hun economische en sociale positie te handhaven, zoo mogelijk te verbeteren.

Het deugdelijk, door de bestemming der gemeenschap geboden begrip van toewijding aan breeder kringen dan den familialen, toonen zij in den engst denkbaren zin op te vatten.

Dat er storm dreigt, dat het uur van dralen en dartelen onherroepelijk voorbij is, dat wie den socialen vrede wil, verbroedering moet zaaien, zij beseffen het gansch en al niet.

Aristocraten noemen zij zich. Parasieten, ten eeuwigen doode opgeschreven parasieten zijn het.

Sluiten