Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 't verst gedreven opportunisme, tocli beschikken wij over voldoende zedelijke — bij de meesten, wel is waar, sluimerende, — kracht om, schaarde zich ook de geheele wereld aan de zijde van hen, die 't recht bespotten, te durven uitspreken wat 't hart ons ingeeft. „Ce sera mov, Nassau!"

Eenmaal hiervan overtuigd, dat er, ook voor ons, eene toekomst open ligt, zal het ons wèl gaan, mits 't ons allereerst te doen zij om beschaving, en in de tweede plaats om beschaving, en in de derde plaats om beschaving.

Want rijkdom verwerven is goed, en door middel van rijkdom, gepaard aan kennis en vasten wil, onzen invloed buitenslands vermeerderen, is nog beter. Doch 't beste ware dien rijkdom, die kennis, dien wil, dien invloed zóó aan te wenden, dat Nederland, — der menschheid ten zegen, — de parel der natiën werd.

Om niet valt geen geluk te beurt. Wien veel gegeven is, zal veel worden afgeëischt. De zoo treffend ons verleende begunstiging roept ons op tot nobele actie.

Sluiten