Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

HEFBOOM EN STRUIKELBLOK.

Zooals de maatschappij thans is ingericht, gaat er te veel verloren, dat met eenige zorg zeer wel tot bloem en vrucht te brengen ware. Aan de beschikkingen van 't blinde noodlot, aan geweld en list, aan wanexploitatie en verspilling van uit sociaal oogpunt te waardeeren krachten, wordt te weinig paal en perk gesteld.

Waarom? Zou hier optimisme in 't spel zijn, dan wel fatalisme ?

Het is moeilijk uit te maken, te meer daar vele „satisfaits" in den grond, even onvoldaan zijn als de hervormingsgezinden, missend alleen maar den moed van den strijder voor 't recht, missend vooral diens geloof, diens idealen aanleg; terwijl de met 't bestaande vrede-hebbenden, omdat 't bestaat, zich wel eens laten verleiden tot instemming met zuiverings-argumenten.

Feitelijk, al schreeuwen sommigen nog zoo hard dat 't nieuwe niet altijd 't betere in zich sluit, werkt ieder, die zich aan sociale verplichtingen niet geheel onttrekt, mede om iets nieuws, daaronder verstaande iets beters, tot stand te brengen.

De minste inschrijving voor een „goed doel" beteekent, dat de inschrijver over zekere toestanden een afkeurend oordeel uitspreekt, althans onderschrijft, en tevens, dat hij die toestanden niet aanziet voor uitvloeiselen van onwrikbare natuur-

Sluiten