Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

HET TERREIN VERKEND.

De vraag, die een ieder en allen stilzwijgend, maar onontwijkbaar, wordt voorgelegd: gelooft gij, dat de samenleving een ideaal doel heeft, en zoo ja, welk doel? eischt ook van ieder en allen voortdurende inspanning, gestadige overdenking.

Het is de sphinx, die niemand spaart, tenzij hij 't raadsel

hebbe opgelost.

Wat de dag van morgen zal baren, of er verzoening zal treden in de plaats van broedertwist, dan wel of 't sociaal gedrang in kannibalen-strijd zal ontaarden, het hangt alles af van het woord, dat wij daar straks uitstieten, van de daad die wij op het punt staan te verrichten .... of te verzuimen.

Redenen te over om geen oogenblik langer dan strikt noodzakelijk is uit te stellen, wat niet zonder gevaar voor vorst en volk, voor gemeenschap en individu uit te stellen is.

Hier mag geen sprake wezen van concessies, van een politieken zet op het sociale schaakbord. Alsof zich ooit eene dirigeerende klasse wist staande te houden door te elfder ure de tegen haar gerezen oppositie te aaien en paaien.

Daargelaten 't karakter- en stelsellooze van een regeerkunst, die er slechts op uit is, tijd te winnen, op den duur zou dat gekronkel en gekonkel weinig positieve resultaten opleveren.

Neen: redding kan er niet komen, van dergelijk wijken voor

Sluiten