Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

NOCH PARIA'S NOCH PARASIETEN.

Wat de Rechtstaat eigenlijk is? De staat der toekomst, de, in wording, in voorbereiding zijnde staat, waarin allen zich thuis zullen voelen, omdat het een ieder, ook den nederigsten, gegeven zal zijn, bij het instandhouden en ontwikkelen der gemeenschapswaarden, een rol, naar zijn aanleg en bekwaamheden, te vervullen. — Het geldt hier den eenling te doen begrijpen, dat hij verplichting heeft aan de gemeenschap, dat hij, die schuld willende afdoen, niet kan volstaan met stipte naleving van 't zedelijk gebod, met zich te onthouden van personenschennis of roof, — dat hij wel degelijk met een sociale taak belast is.

De wensch, door noesten, eerlijken arbeid tot 't bezit van een eigen haard, van eene zekere mate van welstand te geraken, gaat slechts bij weinigen vergezeld van het verlangen, iets duurzaams, tot economisch en geestelijk heil der menigte te helpen stichten. Daarin, en daarin alleen ligt het abnormale, 't ongezonde, 't verontrustende van den huidigen toestand. Er wordt te veel geleefd, alsof staat en individu niet geroepen waren elkander aan te vullen. Er wordt te luchtig heengegleden over quaesties van leven en dood voor huisgezin en maatschappij. Er wordt, onder den bedriegelijken schijn van ordelievendheid en vroomheid, te veel gezondigd tegen de zedewet.

Sluiten