Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

EEN OM TE ZEILEN KLIP.

Laat de overheidszorg zich ook tot de geestelijke belangen uitstrekken, het zij zoo, mits karaktervorming hoofddoel blijve en niet 't ideaal gezocht worde in het vermenigvuldigen van imperatieve, restrictieve voorschriften.

Het streven moet niet zijn, een wonder van dressuur van den eenling te maken. Waar hij èn als een wereldje op zich zelf, èn als lid van wijdere kringen behoefte aan heeft, het is die volheid van geloof, van overtuiging en moreele kracht, welke zich uit in daden van dienende liefde, van toewijding en nooit verzadigden gerechtigheidszin.

Al werd de thans aan particulieren toebehoorende grond onder de volwassen mannelijke Nederlanders verdeeld, al leed niemand meer honger en ontbrak 't niemand langer aan gelegenheid om wetenschap „op te doen", dan nog zou het te bezien zijn of geen onrecht te bestrijden overbleef, zou 't gewiff niet gedaan zijn met de sociale ellende; „want kennen en kunnen is veel, maar weinig, als dat kennen en kunnen niet ten goede wordt geleid." (7)

Intellectueele lafenis brengt evenmin als stoffelijke welstand 't gemoed tot rust; onvervalscht geluk levert noch't bezit om 't bezit, noch 't weten om 't] weten. Eerst wanneer kunde |en verinogen eene spiritualistische wijding ontvangen, opent zich,

Sluiten