Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moediging tevens strekken, wat in kleinere, economisch minder begunstigde landen met zoo glansrijken uitslag door 't particulier initiatief werd beproefd om 't volk in staat te stellen aan steeds hoogere eischen van techniek en moraliteit te voldoen.

Er moet aan ons nationaal gesukkel een einde komen. De toestand is ons verleden, onzen naam onwaardig. Wij laten ons overvleugelen door volksgroepen, die, nog geen menschenleeftijd herwaarts, in middeleeuwsch duister gehuld waren. — Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Zwitsersche republieken, ja, tot Griekenland toe, draven ons voorbij. (13)

Het wordt tijd dat wij onze vroegere eereplaats, aan het hoofd der Europeesche beschaving, herwinnen. Dat kunnen wij, mits wij onze kostbare vrijheden en voorrechten weten te gebruiken.

Hoe zou de gloriezon ons weer toelachen als wij in onze wetten en zeden, maar vooral in onze zeden, de sociale gerechtigheidsidee zochten te verwezenlijken!

e

Sluiten