Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er in ons volk latente krachten wonen, droomende, sluimerende krachten, tot heerlijk ontwaken bestemd?

Zou 't een illusie zijn dat de Nederlandsche samenleving 't tooverwoord wachtende is, waarmede zij zich zal kunnen loswringen uit den muffen, dompigen kerker des vooroordeels?

Zou 't een illusie zijn dat op 't vernemen van dat tooverwoord, uit den mond of uit de pen van wie weet welken onbekende, de geheele natie zal opstaan, en opnieuw trouw zwerende aan de Vorstin harer keuze, bij dien eed van trouw zal voegen de driewerf-herhaalde belofte steeds datgene te zullen doen wat een door idealisten grootgebrachte natie schuldig is te doen?

6

Sluiten