Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in het progressistisch land bij uitnemendheid n.1. Zweden, zijn vrouwen van hooge geboorte naast andere begaafde dochteren Eva's, als leden van schoolcommissies werkzaam.

Hierin stemt de Scandinavische cultuur met de Britsche overeen, dat zjj, vasthoudende aan 't geen in de traditie 't vasthouden waard is, al wat naar verouderd, verdord, wegversperrend vooroordeel riekt, zonder eenige aarzeling, zonder verdere plichtplegingen over boord werpt.

Zoo zien wjj byv. de Zweedsche vrouw van aanzienleken huize, naast meisjes van nederige afkomst, kantoorwerkzaamheden verrichten, studeeren, onderwijs geven. Meestal bezit zjj daarnevens huishoudelijke- en sportkundigheden, welke zjj zich wel wachten zal te laten beschimmelen, terwijl zij niet zelden, na volbrachte dagtaak, op gezellige bijeenkomsten schittert, ja ten Hove verschijnt.

Wat zeggen onze lieve mondaines van zulk een veelzijdig bestaan? Het wemelt haar voor de oogen, niet waar?

Om tot de Britsche vrouw en haar sociale werkzaamheid terug te keeren, hetgeen z\j gewrocht heeft laat zich binnen een kort bestek niet beschrijven. W(j kunnen echter geen weerstand bieden aan de verleiding hier een staaltje van die werkzaamheid mede te deelen, te minder daar het een zaak geldt, waarover in den den jongsten tijd ten onzent tamelijk veel gedebateerd is, zonder dat 't groote publiek er iets meer voor voelt.

Het woord is aan een medewerkster van de „Gazette de Lausanne" over

Les colonies universitaires.

Londres, 19 mai 1899.

Depuis une quinzaine d'années se développe k Londres, dans les principales villes d'Angleterre, et en Amérique, un mouvement social dont 1'importance croït de jour en jour: il consiste en la création, au milieu des quartiers pauvres, de colonies universitaires (university settlements).

Elles sont indépendantes de la „Société pour 1'extension universitaire", plus ancienne, et qui a pour but bien déterminé de multiplier les conférences et les cours du soir k 1'usage des ouvriers.

Le but des colonies est multiple. Elles sont des centres de vie. Elles piongent leurs racines profond dans le sol et étendent leurs rameaux tout autour d'elles. Et elles cherclient k rëpandre de la fraïcheur, une atmosphère purifiée, des fleurs, aussi bien qu'è guérir et k abriter.

Néanmoins, le principe qui anime les deux entreprises est identique: au lieu de la charité faite de loin, du liant et personnel contact et de la personnelle sympathie; donner, non plus seulement de 1'argent, mais soi-même, quelques mois ou quelques années de sa vie.

Le révérend Samuel Barnett vivait dans 1'East End, comme desservant de St-Sude, Whitechapel. Se trouvant seul, débordé de besogne, il appela a son aide quelques-uns de ses anciens condis-

Sluiten