Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P»g-

handel met de verschillende landen 104—ll(i

scheepvaart 116—120

de nijverheid 120—123

de Ned. H. Maatschappij 124—125

de Ned. Bank en de geldhandel 125—132

assurantiën 132—133

de crisis van 1873 133—135

landbouw en veeteelt 135

de visscherijën 135—136

tentoonstellingen 136—137

onze verhouding tot het buitenland 137 — 138

wetgeving 138—139

ons muntstelsel 139—140

BIJVOEGINGEN EN VERBETERINGEN.

pag. 32, staat: 1830—1850, lees: 1813—1850.

„ 33, noot 3, bijvoegen: 2e druk, 2e band, pag. 166.

„ 80, lees: Zweden zond ons in 1871 voor anderhalf millioen gulden graan.

„ 81, staat: gedisteleerd, lees: gedistilleerd.

„ 99, regel 18, staat: oefenen, lees: uitoefenen.

Sluiten