Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erlangde tot het uitgeven van nieuwe muntbiljetten van ƒ10. ƒ50 en ƒ100 tot een maximaal bedrag van ƒ10 millioen.

Eindelijk werd bij de wet van 26 Nov. 1847 de enkele zilveren standaard in ons muntwezen ingevoerd, waaraan in Juni 1850 door de ontmunting van het goud volledig uitvoering gegeven is.

Tegenover degenen, die hun stem verhieven ten gunste van den gouden standaard, waren er velen en onder hen de president en directeuren der Ned. Bank. die zich daartegen verzetten. Ook de Regeering gaf te kennen, dat, zoo er tot den enkelen standaard besloten werd, men zich tot den zilveren moest bepalen.

Bjj de wet van 1854 werd het muntwezen in N. Indië op dezelfde grondslagen gevestigd, een groot voordeel voor den handel tusschen het moederland en de koloniën.

Ook tegenover vreemde landen voldeed ons nieuw muntstelsel zeer goed, tot verschillende landen den gouden standaard invoerden, waardoor wjj verplicht waren, wijziging te brengen in den bestaanden toestand.

Sluiten