Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje.

De handel met Spanje is thans van meer beteekenis dan in de 18e eeuw, toen van der Ouderineulen dien op 26 tot 30 millioen schatte.

Het levert ons erts, wijn, vijgen, olijven en kurk en wij /enden er heen jenever, kaas, stijfsel, ijzer en leege Hesschen.

Frankrij k.

De statistiek wijst niet op groote uitbreiding van onzen handel met Frankrijk, maar we hebben er reeds op gewezen, dat een deel van onzen uitvoer naar België eigenlijk voor Frankrijk bestemd is, zoodat onze werkelijke handel grootere sommen betreft, dan officieel opgegeven wordt.

Nog altijd is Frankrijk het eerste wijnland der wereld, en zoo is dan ook de wijn een der voornaamste artikelen, die het ons levert.

Uit Bordeaux wordt jaarlijks tussehen de 60000 en 90000 H.L. naar ons land gezonden; verder krijgen we uit Frankrijk groote hoeveelheden brandewijn, geconserveerde vruchten, olijfolie, verfhout, kaas en meel.

Naar Frankrijk zenden wij : koffie, rijst, melasse, kinabast, levertraan, stijfsel, grondnoten, kaarsen, huiden, boter, kaas, tabak, sigaren, likeuren, jenever, katoen, margarine en verfstoffen.

Peru en Bolivia.

Guano en salpeter zijn de producten, die wij van daar ontvangen.

Hamburg.

Voor een waarde van ongeveer 20 millioen gulden ontvangen we uit Hamburg en evenveel zenden we daarheen.

Wij importeeren van daar koffie, cacao, geraffineerde en ruwe suiker, graan en meel, aluin, potasch, salpeter, asbest, huiden, superphosphaat, palmolie en papier.

Wij exporteeren naar Hamburg: rijst van Java, tabak van Java en Suinatra, katoen uit Oost-Indië, koffie, cacao, meel, kaas en dakpannen.

Sluiten