Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1898 bezat de Maatschappij 8 stoomschepen met een inhoud van 12847 ton, waarmede zij 24 reizen maakte.

Gedurende de eerste tien jaar werd gemiddeld 3 pCt uitgekeerd; in 1898 6 pCt.

4. De Nerlerlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij werd den len Mei 1873 opgericht. In dat jaar maakte zij met 3 stoomschepen 12 reizen naar New-York en terug en vervoerde ongeveer 23700 ton aan vrachtgoederen, benevens 198 kajuits- en 2820 tusschendekspassagiers.

Toen zij haar vijf en twintig jarig bestaan herdacht, kon zij wijzen op 13000 reizen, een vervoer van 90000 kajuitsen 400000 tusschendekspassagiers benevens circa 5 millioen ton lading.

Hoewel de Maatschij aan de in onzen tijd gestelde eischen voldoet (haar onlangs in de vaart gekomen stoomschip „Statendam" heeft een bruto-inhoud van 10500 ton) is de gemiddeld uitgekeerde rente niet bevredigend geweest. In 1898 bedroeg het dividend 6 pCt. In dat jaar bezat de Mii 7 stoombooten, die 62 reizen maakten; 3 waren in aanbouw

5. De Koninklijke Netlerlandsche Stoombootmaatschappij, opgericht in 1856, is bestemd om de vrachtvaart tusschen Nederland en buitenlandsche Europeesche havens uit te oefenen.

In 1898 bestond haar vloot uit 27 schepen, metende 29350 ton, die 290 reizen maakten. Eén schip was in aanbouw. Gemiddeld werd van 1869 tot 1897 5.4 pCt uitgekeerd, in 1898 10 pCt.

6. üe Stoomvaartmaatschappij Zeeland. Nadat in 1873 de nieuwe liaven van Ylissingen geopend was, werd op initiatief van Prins Hendrik een geregelde dienst geopend tusschen Ylissingen en Queenborough door middel van een kleine vloot van in Engeland aangekochte raderbooten.

Spoedig werd beter materiaal aangeschaft, dat geheel naaide eischen des tjjds en speciaal voor dat traject ingericht was, en nog steeds gaat de Maatschappij voort in die zelfde richting, waardoor zij meer en meer het personenverkeer tot zich trekt. Behalve den nachtdienst heeft zij ook een dagdienst ingevoerd, zoodat tweemaal per dag gelegenheid tot vertrek aangeboden wordt. De lijn ontvangt van het Rijk subsidie wegens het overbrengen der mail.

Sluiten