Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Osch gekocht en thans in die industrie een der belangrijkste van ons land, wat blijkt uit de volgende cijfers.

In Engeland werden ingevoerd:

in 1886 . . . 886573 hundred weights ') margarine „ 1887 . . . 1273095 „ 1897 . . . 936343 waarvan Nederland 95 pet. leverde.

Ook in de Zaanstreek is de nijverheid bloeiende.

In 1846 werkten daar 106 oliemolens, in 1897 56 In de plaats der 50 verdwenen windmolens zjjn 13 stoomoliemolens gebouwd. De grootste stoomoliemolen produceert ongeveer evenveel als 30 windmolens, d. i, jaarlijks ongeveer 4 millioen K.G. lijnolie en 8 millioen lijnkoeken.

Ook het aantal pelmolens is van 55 in 1849 gedaald tot op 36, maar 5 stoomrijstpellerjjen, die ieder 40 windpelmolens vervangen, zijn er voor in de plaats gekomen.

Van beteekenis zijn verder de zeepziederijen, waarvan er bestonden

in 1875 ... 60 voor zachte, 17 voor harde zeep

in 1890 ... 64 „ „ 27 „ „ „ ; de stearinekaarsenfabrieken te Amsterdam, Gouda en Schiedam, die jaarlijks ± 20 millioen K.G. vetten verwerken en in 1895 voor bjjna 10 millioen gulden kaarsen uitvoerden: de papieren chocoladefabrieken, wier productie steeds toeneemt; de bierbrouwerijen, die steeds vergroot worden.

De diamantindustrie heeft donkere dagen beleefd.

Na de ontdekking der diamantvelden in Zuid-Afrika werden er te Amsterdam ongekend hooge loonen verdiend. Weldra verminderden de aanvoeren, daar een maatschappij, de „Beers Consolidated" die met het oog op de behoefte beperkte en regelde. Moeilijke tijden kwamen, misschien gedeelteljjk ten gevolge van de lieerschende malaise, maar zeker gedeeltelijk ook door een hoog inkomend recht, van geslepen diamant in de Vereenigde Staten van N.-Amerika geheven. De ruwe diamanten werden in massa naar New-York gezonden, om daar door Europeesche werklieden te worden geslepen.

') Een hundred weight — + 51 K.G.

Sluiten