Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 10.

Lr. A- No. 23670.

Afschrift.

RAPPORT

aan

Zijne Excellentie den Heer Minister van Koloniën.

door den Inspecteur van den geneeskundigen dienst der Land- en Zeemagt, wegens de uitkomst van het onderzoek, gedaan tengevolge missive van den 22 April 1854, no.i Lr. A, betrekkelijk den toestand en de al of niet geschiktheid voor de militaire dienst van de nagenoemde manschappen, uithoofde van lichaamsgebreken als ongeschikt opgegeven.

Sluiten