Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. ie J. S. van den Broek ƒ -0

2e uouvernement

2e Thomassen Landouw 7,

3 l ®choe .ZZZ." I 30.12

4 e-. C. van Daalen 3nri

« y schoe : ::::::::::::;; 7,t;

7 Tankamon en Rammers 2' —

8 dezelfde ^

9 dezelfde

j ir, >» 30-

10 dezelfde

.j co.

11 dezelfde

12 dezelfde '

„ 20.—

16 J. Smith

18 dezelfde

22 dezelfde " 2°

23 dezelfde " ^

24 Erve Agaatsz

f 881

terwijl slechts bij kas is ingenomen: ' 4

van no. 1 ,

, f 50—

" " 3 „ 30.12

" " 4 300.-

>1 >> 6

» U-I2 „ 39I.24

dus te min +

/ —

en waarvoor dus de eewezen t- ™ 'Z'. / „

1 , , .. —^ j-»uuwes uekker dient te

worden belast znnde onder de Hnrvr a d -j van f 20c k den Resident opgegeven som

an ƒ 395.24 begrepen eene som van ƒ 4 wegens boete.

Is besloten .

. . Den gewezen Secretaris van Menado, .ham op wachtgeld

me, r„r ker' belaSte" ZOOa,S Wj deze j ^

me, ƒ 49o_ wegens ,e mi„ bij kas ingenomen voorregt van overschrijving. omschreven hiervoren,

Sluiten