Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria (Jezus omhelzende en warme tranen schreiende). Mijn Zoon,

waar zal ik U wederzien?

Jezus. Daar lieve Moeder, waar de woorden van de Schrift vervuld zullen worden: »Hij werd als een lam ter slachtbank geleid en Hij opende Zijn mond tot klagen niet.«

Maria. Jezus .... Uwe Moeder. Ach God, mijn Zoon!

De vrouwen snellen toe, om Maria te ondersteunen, die in hare armen valt en roepen: O lieve, trouwe Moeder! De leerlingen gaan langzaam heen. Men hoort hen zeggen: »Wij kunnen het niet langer aanzien. Wat zal hiervan het einde zijn. Welke rampen hangen ons allen boven het hoofd ?«

Jezus. Bezwijkt nu niet reeds bij den aanvang. Blijft mij volgen.

Lazarus (terwijl hij Jezus nastaart). O OllZe beste leeraar! Simeon. Hij bracht het geluk in mijn huis. Kom Maria,

verwaardig u in mijn' woning te komen. Magdalena. Een troost is ons nog overgebleven.

Martlia. De Moeder onzes Heeren bij ons te hebben. Lazarus (tot de andere vrouwen). Ook gij geliefden, komt bij ons, wij zullen vreugde en droefheid samen deelen.

VIERDE TAFEREEL.

De laatste gang naar Jeruzalem.

Koorzanger (recitatief).

Volk van God! Zie uw Verlosser nadert! Hij, die u lang beloofd was, is gekomen. O hoor naar Hem, volgt Zijne raadgevingen, Hiji'zal zegen en leven over u brengen. Maar Jeruzalem heeft zich blind en doof

Sluiten