Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, zal ik u een eeuwige gedachtenis achterlaten en zoo altijd onder u en bij u blijven wonen. De oude bond, die mijn Vader met Abraham, Isaak en Jacob gesloten had, loopt ten einde. En ik zeg u, een nieuwe bond vangt aan, welken ik heden plechtig met mijn bloed bevestig, zooals de Vader mij opgedragen heeft, en deze zal duren tot aan het einde der eeuwen.

Jezus neemt het brood, zegent het, breekt het en zegt:

Jezus. Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat ik voor U gegeven heb. (Jezus geeft ieder een gedeelte.)

Doe dit ter mijner gedachtenis.

Jezus neemt den kelk, vult dien met wijn en zegent dien.

Jezus. Neemt dezen en drinkt allen er uit, want deze is de kelk des Nieuwen Verbonds in mijn bloed, hetwelk voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergeving der zonden, (flij reikt den kelk over.)

Zoo dikwerf gij dit doet, doet dit ter mijner gedachtenis.

Joannes. Beste leeraar, nimmer zal ik uwe liefde vergeten. Gij weet het, dat ik u lief heb. (Hij laat zijn hoofd op Jezus' borst zakken.)

De leerlingen. Geliefde Heer, wij willen eeuwig met u blijven.

Petrus. Dit heilige maal van het Nieuwe Verbond zal volgens uw wil altijd zoo onder ons worden gevierd.

Allen. Geliefde leeraar! O Goddelijk beste Vriend!

Jezus. Mijne kinderen blijft in mij en ik blijf in u. Zooals de Vader mij heeft lief gehad, zoo ook heb ik u lief gehad. Blijft in mijne liefde. Wanneer gij mijne geboden houdt, zoo blijft gij in mijne liefde. Maar ach! Moet ik het zeggen ? De hand van mijn verrader zit met ons aan tafel.

Verschillende leerlingen. Wat! Een verrader onder ons!

Sluiten